Chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Nếu như bạn để ý thì trên bài viết của kenhkienthuc.net, ở đầu và cuối bài viết đều có đặt quảng cáo. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Nếu chưa có câu tra lời bạn hãy xem hết bài viết này nhé!

Chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Trước tiên, bạn hãy đăng nhập vào trang quản lý của WordPress, click vào mục Gói mở rộng, chọn Cài mới như hình sau:

Chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Tại mục từ khóa, bạn nhập “Insert Post Ads” và nhấn Enter.

Click vào nút Cài đặt tại mục Insert Post Ads

chèn quảng cáo vào đầu bài viết

Sau khi cài đặt xong, bạn thấy xuất hiện thêm 1 menu bên trái với tên là Post Adverts. Bạn click vào nút Add New để chèn quảng cáo vào bài viết.

chèn quảng cáo vào đầu bài viết

Tại mục 1: Bạn nhập 1 cái tên cho chiến dịch quảng cáo. Ví dụ: “QC FShare ngay 1/2/2016 0 1/5/2016”

Tại mục 2: Bạn chèn code quảng cáo cần chạy vào.

Tại mục 3: Bạn chọn cách hiển thỉ quảng cáo:

  • Before Content: hiển thị đầu bài viết
  • After Paragrap Number: Bạn nhập số đoạn mà quảng cáo sẽ xuất hiện. Ví dụ bạn nhập “4” thì đến đoạn 4 của bài viết quảng cáo mới xuất hiện, nếu bài viết ngắn hơn 4 đoạn sẽ không có quảng cáo hiện ra.
  • After Content: hiển thị cuối bài viết.

chèn quảng cáo vào đầu bài viết

Sau khi thực hiện xong, bạn có thể vào bài viết trên trang web của mình để kiểm tra thành quả!

Với Plugin Insert Post Ads thì việc chèn quảng cáo vào bài viết quả thật là rất đơn giản phải không các bạn!

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s