7 việc cần để bắt đầu với Big Data

Thứ nhất: Thu thập dữ liệu

Khoan hãy nói về các mục tiêu khác, việc đầu tiên là bạn phải thu thập dữ liệu cái đã. Công việc này nghe có vẻ dễ dàng nhưng cực kỳ quan trọng. Bản thân chữ “big data” có nghĩa đơn giản là dữ liệu lớn, do đó bạn cần phải có dữ liệu, mà phải là thật nhiều dữ liệu cơ. Việc thu thập dữ liệu sẽ ảnh hưởng tới thông tin mà bạn thu được sau này.

Continue reading

Advertisements

Big Data là cái gì? – Nhận biết

“Big data” ngày nay có thể xem là một thuật ngữ “thời thượng” của giới công nghệ, bên cạnh những thuật ngữ như “cloud”, “web apps”,… Thế nhưng, bạn có biết big data thật sự là thế nào?

Với tiêu chí “Dài quá không đọc” (TL;DR), tôi chỉ đề cập sơ sơ vài nét chính dưới dạng Q&A.


Continue reading