Hướng dẫn nạp và rút từ tài khoản ngân hàng vào PayPal

Những điều cần lưu ý
  • Khi bạn nhận tiền lần cuối trước khi rút tiền về Vietnam thì bạn nên để đó 1 ngày, ngày mai login vào đó và add bank, và rút tiền
  •  IP login vào hôm nay và IP bạn login vào ngày mai phải trùng nhau, như thế sẽ an toàn hơn khi add bank và đặt lệnh rút tiền
  •  Để biết IP bạn có thay đổi hay ko, bạn vào trang http://whatismyipaddress.com/ để xem, nếu IP thay đổi thì bạn cũng login vào paypal, nhưng phải để cho timeout(tự thoát ra) và chờ lần login tiếp theo để tiến hành rút tiền
  • Sử dụng tài khoản đó trên 1 trình duyệt cố định

Continue reading

Advertisements