Bảo mật website WordPress bằng CHMOD

bảo mật website

CHMOD là một trong những cách bảo mật được áp dụng cho các website sử dụng mã nguồn WordPress. Phương pháp này giúp hạn chế việc tấn công vào mã nguồn WordPress, cũng như đọc các thông tin nhạy cảm.

Bảo mật website WordPress bằng CHMOD

CHMOD mặc định trên Host, VPS, Server cho các thư mục (folder) là 755, tập tin (file) là 644 để website của bạn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, với việc thiết lập CHMOD này sẽ có khả năng bị tấn cộng và khai thác thông tin nhạy cảm trên website của bạn.

Continue reading

Advertisements